L’impatto dell’esame centralizzato, scuola, insegnanti, studenti e famiglie.

16 Mag 2019
16:30 - 17:00

L’impatto dell’esame centralizzato, scuola, insegnanti, studenti e famiglie.

Dünyada birçok ülke, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, eğitim sisteminde öğrencilerin kademeler arası geçişini sağlayan bir merkezi sınav sistemi kullanmaya başlamıştır. Bu norm-temelli merkezi sınav sistemi etkin eğitim sistemlerinin bir özelliği olarak görülmüş (Merki ve Holmeier, 2015) ve eğitimde standizasyonu ve fırsat eşitliğini sağlayan nesnel bir ölçüm aracı olduğu gerekçesiyle yaygınlaştırılmıştır. Sistemin kullanıldığı pek çok ülkede öğrencinin girmek istediği okula/programa geçiş için sınav sonucu tek ölçüt olarak kullanılmaktadır (Yıldırım, 2010). Sistem, Türkiye’de de ilk kez 1955 yılında ortaöğretime geçişte, 1958 yılında ise yükseköğretime geçişte kullanılmaya başlanmıştır (Atılgan, 2018). Farklı ülkelerde yaygınlaşmasından bu yana merkezi sınavların öğretme ve öğrenme üzerine etkileri birçok eğitim bilimci tarafından incelenmiş, eğitim sisteminin bileşenleri üzerine etkisi tartışılmıştır. Bu seçme ve yerleştirme sisteminin öğretme ve öğrenme üzerine olumlu etkilerinin olduğunu düşünen bir grup eğitim bilimci olsa da (örn., Bishop 1997; Berberoğlu ve Kalender, 2005), araştırmacıların çoğu ve toplumdaki genel kanı bu sınavların etkilerinin olumsuz olduğu yönündedir. Alanyazında bu etki “geri dalga etkisi” (washback effect) olarak adlandırılmaktadır. Araştırmalar bu etkinin gerek mikro (okul-öğretmen-öğrenci) gerekse makro düzeyde (öğrenci-aile-toplum) ortaya çıktığını göstermektedir (Bachman ve Palmer, 1996). Eğitim sisteminin mutlu ve öz-güvenli bireyler yetiştirmesi için bu etkinin ortadan kaldırılması ya da en azından en alt düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken ilk ve en önemli şey bu etkinin eğitim sisteminin farklı bileşenleri ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu betimlemektir. Bu sunumun amacı, merkezi sınav sisteminin etkileriyle ilgili yapılmış çalışmalarının sonuçlarına bütüncül bir perspektiften bakmak, eğitimin tüm paydaşları için önerilerde bulunmaktır.